Linka plnění hřídelí

Plně automatizovaný otočný stůl vytvořený podle požadavků zákazníka je určený k plnění dutých hřídelí olejem. Stůl je dalším krokem k úplné automatizaci výrobní linky vřeten šicích strojů. Stůl je uzpůsoben pro budoucí umístění šestiosého robota. V současnosti hřídele vkládá a vykládá obsluha, později tuto činnost bude provádět robot.

 

Konstrukce stolu

Stůl se skládá z otočného zásobníku hřídelí a jednotlivých pracovních stanovišť. V otočném zásobníku jsou umístěny otvory pro 20 kusů hřídelí. Na prvním stanovišti se plní hřídel olejem. Olej se nachází ve výsuvné nádrži ve spodní části stolu. Na druhém stanovišti se přebytečný olej odsává na definovanou výšku hladiny. Tolerance výšky hladiny je ± 0,5 mm. Odsátý olej se filtruje a čerpá zpět do nádrže k dalšímu použití.

 

Na třetím stanovišti se měří výška hladiny pomocí ultrazvukového měřidla. Na základě měření se k hřídeli přiřadí parametr podle toho, jestli je výška hladiny v toleranci. Na čtvrtém stanovišti se provádí test vibrací a hřídeli je přiřazen další parametr, na základě výsledků testu. Hřídel je na tomto stanovišti uchopena pneumatickým dvoubodovým chapadlem a vyjede nahoru, kde se zasune do horního dílu - protikusu. Tento protikus se roztočí a měří se hladina vibrací dolní hřídele. Horní protikus se poté zastaví a hřídel odjede zpátky do dolní polohy. Pneumatické chapadlo hřídel uvolní.


 

 


Stůl je vybavený i pátým stanovištěm, které je v současnosti neobsazené a lze jej obsadit podle potřeby. Kontrolky v přední části stolu svítí červeně, zeleně nebo oranžově podle přiřazeného parametru hřídele. Zelená kontrolka znamená, že je hřídel v pořádku. Červená kontrolka znamená, že hřídel neprošla testem měření vibrací a je nutné ji vyřadit. Oranžová kontrolka znamená, že hřídel neprošla testem měření hladiny a je nutné ji znovu naplnit olejem.

 

Součástí stroje je i rozvaděč s řídícím panelem, na kterém je možno nastavit parametry jednotlivých stanovišť nebo stanoviště zapnout/vypnout podle potřeby.

00_no_file

Základní parametry:

Prostor pro 20 hřídelí
Jedno otočení cca 12s
Celý cyklus cca 3 minuty

Soubory:


     

    Galerie