Dopravník tyčí

Dopravník je rozdělen na dvě části (vstupní a výstupní). Vstupní část má za úkol dopravit tyč k lisu. Výstupní tyč sbírá výstřižky a rozděluje je na funkční kusy a zbytky do dvou přepravek. Mezi vstupní a výstupní částí se nachází samotný hydraulický střižný lis, který dodal zákazník. Délku ustřižených částí a průměr tyče lze nastavit na ovládacím panelu, který je součástí zakázky.

 

Vstupní část

Vstupní část dopravníku je cca 6 m dlouhá. Tyče jsou vsypány na textilní popruhy, kde se shromažďují. Popruhy jsou postupně navíjeny a tyče padají na šikmou plochu, kde dosedají na zarážku. Zarážka se postupně zvedá a pouští tyč po jednom kuse na kladky. Jakmile je tyč umístěna na kladkách, tlačný vozík se rozjede a tlačí tyč směrem k lisu. Před lisem se konec tyče zarazí o brzdu a tyč je aretována ve správné poloze a výšce vůči lisu. Požadovaná délka tyče je vtlačena do lisu a poté se lis spustí a tyč je ustřižena. Tyč se nastříhá na požadovaný počet kusů určité délky.

 

Výstupní část

Výstupní část dopravníku je cca 3m dlouhá. Výstřižky jsou odsunuty tlačným vozíkem na výstupní část dopravníku. Tato část dopravníku obsahuje výklopnou část s posuvnými kladkami. Posuvné kladky zajišťují posun výstřižku až k přepravce. Poté se výklopná část naklopí a výstřižky padají do přepravky.  

foto

Základní parametry:

Maximální délka tyče 6 mm

Soubory:


     

    Galerie